Tuesday, December 6, 2011

VJETNAMA DIPLOMATO HELPOS AL ESPERANTISTOJ EN VAŜINGTONO FESTI LA NASKIĜON DE ZAMENHOF

Saluton al geamikoj de Esperanto!  Vi estas kore invitataj al nia bankedo por honori Esperanton kaj ĝian fondinton, Ludovikon Lazaron Zamenhof:

DATO:  Vendredon, 9. Decembro 2011

TEMPO:  La 7-a horo ptm

LOKO:  Restoracio “Burma,” 740 Sixth Street, NW, iomede sude de H- Strato; 2-a etaĝo), ĉina kvartalo.

PREZO:  Nur $20 po persono, inkluzive de imposto kaj trinkmono – oni ne povas ĝui pli bonan prezon por luksa bankedo en Vaŝingtono!  Ĉi tiu multplada birma vesper­manĝo inkluzivas aperivitivojn kaj vastan elekton de aziaj frandaĵoj kiel ĉefpladojn.  (Biero kaj vino estas kromkotizaj.)  Se vi ankoraŭ ne provis ĉi tiun frandindan kuirarton, demandu al iu esperantista amiko kiu ja spertis ĝin, kaj poste certigu ke vi mem ĝuu la plezuron!


PROGRAMO:  HAI NGUYEN, ĉefo de la politika fako de la Ambasado de la Socialisma Respubliko de Vjetnamio, parolos pri Esperanto en Vjetnamio.
La kunteksto de la vizito estas la UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO, kiu okazos en Hanojo venontan someron – la unua tia evento en Vjetnamio. 


BONVOLE SCIIGI Jim Ryan telefone (703-445-7008 aŭ 703-395-0036) aŭ retpoŝte (quillpower@verizon.net) ĉu vi venos aŭ ne.  Tiuj vi kiuj plej ofte venas, mi precipe petas vin sciigi min kiel eble plej ofte ĉu vi venos aŭ ne.

VIETNAMESE DIPLOMAT TO HELP WASHINGTON ESPERANTISTS CELEBRATE ZAMENHOF’S BIRTH

ESPERANTO SOCIETY OF WASHINGTON
VIETNAMESE DIPLOMAT TO HELP
WASHINGTON ESPERANTISTS CELEBRATE
ZAMENHOF’S BIRTH

Greetings to friends of Esperanto!  You are cordially invited to our banquet to honor Esperanto and its founder, Ludovic Lazar Zamenhof:

DATE:  Friday, December 9, 2011

TIME:  7:00 PM

PLACE:  Burma Restaurant, 740 Sixth Street, NW, just south of H Street, 2nd floor), Chinatown.

PRICE:  Just $20 per person, including tax and tip – you can’t beat that price for a sumptuous banquet in Washington!  This full-course Burmese meal includes appetizers and wide selection of Asian delicacies as entrées.  (Beer and wine extra.)  If you haven’t tried this delectable cuisine, ask your Esperantist friends who have, and then make sure you enjoy this pleasure yourself!


PROGRAM:  HAI NGUYEN, chief of the political section of the Embassy of the Socialist Republic of Vietnam, will speak on Esperanto in Vietnam.


The context for the visit is the WORLD ESPERANTO CONGRESS OF 2012, which will take place in Hanoi next summer – the first-ever such event in Vietnam. 


Of course we will also enjoy Esperanto poetry, songs, news and conversation.  Everyone is encouraged to bring his or her own contributions to the program. 


PLEASE RSVP, as soon as possible, whether you plan to come or not to Jim Ryan via phone (703-445-7008 or 703-395-0036) or e-mail (quillpower@verizon.net).  Those of you who usually attend are especially requested to confirm your attendance or send regrets so we can inform the restaurant.